3 načini do registrirane blagovne znamke


Postopek registracije znamke je v osnovi enak v vseh državah, vendar pa se je potrebno zavedati, da roke, stroške in druge značilnosti ureja nacionalna zakonodaja države, kjer želimo znamko zaščititi.

Med tremi najpogostejšimi pristopi k registraciji znamke so:

  • Nacionalna prijava - Preko nacionalnega Urada za intelektualno lastnino (npr. vložitev preko Urada RS za intelektualno lastnino)
  • Preko regionalnih Uradov za intelektualno lastnino (npr. vložitev preko Urada za usklajevanje na notranjem trgu - EUIPO)
  • Uporaba madridskega sporazuma - Preko Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) - pogoj za registracijo znamke prek urada WIPO je vložena predhodna prijava ali registrirana ista znamka v nacionalnem ali regionalnem Uradu


Postopek registracije se prične s formalno vložitvijo vloge, ki je lahko v kakršni koli obliki. Običajno imajo posamezni uradi vnaprej določeno obliko, da je prijavitelju znamke nekoliko lažje. Kot datum vložitve Urad šteje datum, ko je prejel vlogo z dopolnjenimi minimalnimi formalnimi zahtevami in NE datum npr. priporočene oddaje pošte.

Urad preveri, če vloga izpolnjuje formalne in absolutne zavrnilne pogoje, ki so običajno natančno definirani v okviru nacionalne zakonodaje. V primeru registracije znamke v Sloveniji sta to 42. in 43. točka Zakona o industrijski lastnini (ZIL). Po potrebi pristojni Urad za intelektualno lastnino pozove prijavitelja, da svojo vlogo dopolni. Ko je vloga formalno popolna in je opravljen absolutni preizkus, Urad objavi prijavo znamke v mesečnem biltenu.
Objavi sledi 3-mesečni rok v katerem lahko tretje osebe vložijo ugovor zoper registracijo znamke. Po preteku tega roka, Urad še preveri, če je bila plačana ustrezna pristojbina za registracijo znamke in po potrebi pozove prijavitelja, da jo plača.
 

Kontakt Za več informacij nam pišite spodaj


Your message has been sent. Thank you!

Kje želite zaščititi vašo znamko/model?

Slovenija

EU

Druge države

S klikom na "Pošljite mi ponudbo" se strinjam, da IPRC lahko): »namen nadaljnje komunikacije z mano«

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.
Več o politiki varstva osebnih podatkov.