UNITARNI PATENT JE TU- JE TO PREDNOST ALI SLABOST?

Unitarni patent je pomemben korak v harmonizaciji patenrnega sistema v Evropski uniji. Gre za sistem, ki naj bi omogočil enotno zaščito izuma v večini držav članic EU. Ta novost bo (najverjetneje) imela svoje prednosti in slabosti, ki jih je treba skrbno preučiti.
 

Prednosti Unitarnega patenta

Enotna zaščita - ena od glavnih prednosti Unitarnega patenta je, da omogoča enotno zaščito izuma v več državah članicah EU. S tem naj bi bi se zmanjšali stroški in administrativno breme za inovatorje, saj ne bi bilo treba pridobivati in vzdrževati ločenih patentov v vsaki državi posebej. Stroški prevodov in patentnih zastopnikov po posameznih državah torej odpadejo, zaradi česar pa se tudi stroški vzdrževanja bistveno pocenijo.

Enotno sodišče -  z uvedbo Unitarnega patenta je bilo ustanovljeno tudi enotno sodišče za patente, imenovano Sodišče za patente EU. To naj bi olajšalo postopke reševanja sporov, saj bi se izognili ločenim tožbam v vsaki državi in zagotovili bolj dosledne sodne odločitve glede patenrnih zadev.

Spodbujanje inovacij - enostavnejši in bolj učinkovit patenrni sistem bo spodbujal inovacije in razvoj novih tehnologij v EU. Podjetja bodo tako bolj motivirana za vlaganje v raziskave in razvoj, saj bodo vedela, da bo njihov izum zaščiten na obsežnem trgu EU.

Krepitev konkurenčnosti: - enoten patentni sistem bo EU omogočil boljšo konkurenčnost na svetovnem trgu. Večja zaščita izumov naj bi spodbudila tudi tuje investitorje in podjetja, da vlagajo in razvijajo svoje tehnologije v EU.

Slabosti Unitarnega patenta

Jezikovne ovire - Unitarni patent je trenutno na voljo le v nekaterih uradnih jezikih EU, kar bi lahko omejevalo dostop do patentne zaščite za manjše jezikovne skupnosti in podjetja v EU - Slovenija je tu še posebej na udaru kot majhen del celotne EU ekonomije.

Enotno sodišče - čeprav je enotno sodišče prednost, bi lahko bila tudi slabost, saj bi se odločitve sprejemale na osnovi enotnih pravil za vse države članice. To bi lahko povzročilo neskladje z nacionalnimi pravnimi tradicijami in zakoni glede patenrnih zadev. Absolutno je tu torej ključnega pomena, da podjetja preden začnejo z svojimi aktivnostmi preverjajo svojo svobodo delovanja.

Cena - cena za pridobitev in vzdrževanje Unitarnega patenta bi lahko bila višja v primerjavi z nacionalnimi patenti. To bi lahko predstavljalo finančno breme za manjše inovatorje in podjetja. Prav tako trenutno strošek tovrstnih sporov na EU ravni še ni znan, so pa definitivno v rangu cen, ki si jih mala in srednje velika podjetja težko privoščijo.

Omejena veljavnost - če bi bil Unitarni patent izdan, bi se raztezal samo na države, ki bi pristopile k temu sistemu. Države, ki ne bi sodelovale, bi izumi v teh državah še vedno zahtevali ločeno patenrno zaščito. Trenutno je Unitarni patent veljaven v 17 državah EU, ki so sporazum o Enotnem patentu in Enotnem patentnem sodišču že ratificirale.

 

Unitarni patent ima potencial, da olajša in pospeši patenrni sistem v EU, hkrati pa ima tudi nekatere izzive, ki jih je bo potrebno rešiti. Skrben premislek o prednostih in slabostih je ključnega pomena pri odločanju o uvedbi tega sistema. Trenutno 7-letno prehodno obdobje omogoča koristnikom, da se odločijo, ali bodo patentirali svoje izume po starem (država po državo) ali novem režimu (Unitarni patent). 

 

Kontakt Za več informacij nam pišite spodaj


Your message has been sent. Thank you!

Kje želite zaščititi vašo znamko/model?

Slovenija

EU

Druge države

S klikom na "Pošljite mi ponudbo" se strinjam, da IPRC lahko): »namen nadaljnje komunikacije z mano«

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.
Več o politiki varstva osebnih podatkov.